U okviru oralno-hirurških intervencija, osim standardnog i hirurškog vađenja zuba, ordinacija Dentamed nudi široku lepezu usluga iz ove oblasti:

apikotomija (uklanjanje patološkog sadržaja oko vrha korena, kao i samog korena zuba)
cistektomija (uklanjanje cisti)
vađenje impaktiranih (neizniklih) zuba