Stomatološka ordinacija “Dentamed” nudi kompletan tretman u oblasti zaštite i prevencije karijesa, prevencije nastanka određenih nepravilnosti zuba i vilica, kao i prevencije oboljenja mekih tkiva. Dugogodišnje iskustvo i korišcenje najsavremenijih materijala svrstava nas u red ordinacija sa velikim brojem pacijenata koji imaju zdrave zube i parodoncijum koristeci samo tretmane preventive.

Fluorisanje zuba
Zalivanje fisura
Poliranje zuba
Kontrola smene zuba
Kontrole