Stomatološka protetika je grana stomatologije koja se bavi nadoknadom izgubljenih tkiva usne duplje, pomoću protetskih nadoknada.

Krunice i mostovi
Totalna proteza
Skeletirana proteza